Általános Szerződési Feltételek

utolsó frissítés: 2022.04.10.

1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya

Ennek az Általános Szerződési Feltételek dokumentumnak (a továbbiakban: ÁSZF) a tárgya a Content Management Bt. (székhely: 9985 Felsőszölnök, Fő út 20., adószám: 25384767-1-18, cégjegyzékszám: 18-06-106664, ügyvezető: Császár Viktor István, e-mail cím: [email protected], a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://akciosujsag.net/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) által biztosított szolgáltatások használatának feltételei.

2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A Weboldal felhasználójának (a továbbiakban: Felhasználó) minősül minden olyan személy, aki a Weboldal által biztosított szolgáltatásokat igénybe veszi és/vagy a Weboldalt meglátogatja. Ez az ÁSZF minden Felhasználóra kiterjed.

Az ÁSZF rendelkezéseit a Felhasználó azáltal elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, hogy használja a Weboldal szolgáltatásait.

3. A Weboldal tartalma

Az Üzemeltető a Weboldalon kereskedelemmel foglalkozó vállalatok akciós újságjait, szórólapjait, ajánlatait, kuponjait, logóit és másféle marketing anyagait (a továbbiakban Akciós újságok) jeleníti meg, teszi böngészhetővé a Felhasználók számára.

A Felhasználók a Weboldalon megjelenített tartalmakat tetszésük szerint megoszthatják a Facebookon, a tartalmak alatt megtalálható megosztás gomb segítségével.

Az Üzemeltető azzal, hogy a Weboldalon az Akciós újságokat megjeleníti, nem teszi lehetővé az Akciós újságokban található termékek és ajánlatok megvásárlását a Weboldalon. Az Üzemeltető egyes esetekben megjelenítheti az Akciós újságok alatt az Akciós újságokhoz kötődő vállalatok linkjeit, de ezzel nem vállal felelősséget az Akciós újságokhoz kötődő vállalatok weboldalán található információkért, ajánlatokért.

A Weboldalon található Akciós újságok forrása az azokat kibocsátó vállalatok weboldala. Az Akciós újságokat az Üzemeltető PDF formátumból WEBP formátumú képpé alakítja át, hogy a Weboldal látogatói könnyebbem megtekinthessék az Akciós újságok ajánlatait. Az Üzemeltető a képpé átalakításon kívül nem végez módosításokat az Akciós újságot tartalmi, formai, sem másmilyen elemein. Az Akciós újságokban található információk valódiságáért, pontosságáért, elérhetőségéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, sem szavatossági, kártérítési, vagy bármilyen más felelősséggel sem tartozik, ezt a Felhasználók a Weboldal meglátogatásával elfogadják.

Az Üzemeltető a Weboldalon nyújtott szolgáltatások köréről jogosult a saját hatáskörében dönteni, azt bármikor a Felhasználók előzetes vagy utólagos értesítése nélkül megváltoztatni vagy megszüntetni. Az Üzemeltető a Weboldalon nyújtott szolgáltatások bármilyen megváltoztatásáért vagy megszüntetéséért sem tartozik kártérítési vagy bármilyen más felelősséggel, ezt a Felhasználók a Weboldal meglátogatásával elfogadják.

4. A Weboldalon található tartalmak szellemi tulajdona

A Weboldalon közzé tett Akciós újságokhoz kötődő védjegyoltalommal vagy más szellemi tulajdonra vonatkozó oltalommal védett tartalmak, márkanevek csak az akciókról való tájékozódásra használhatók fel. Az Üzemeltető kijelenti, hogy az akciókról való tájékozódástól eltérő célú felhasználáshoz az Akciós újságok jogtulajdonosainak előzetes hozzájárulása szükséges. Ennek megfelelően a Weboldalon feltüntetett Akciós újságokban szerzői joggal vagy másféle joggal védett tartalom felhasználásához, úgy, mint újra közléséhez, többszörözéséhez vagy terjesztéséhez a szerződi jog tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

5. Záró rendelkezések

Ez az ÁSZF a weboldalon történő megjelenítés dátumától hatályos. Az Üzemeltető jogosult bármikor az ÁSZF-et egyoldalú módon módosítani anélkül, hogy azokról a Felhasználókat előzetesen értesítse.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az irányadó.